Как построить график y=5x^2 если то картинку или фото

Как построить график y=5x^2 если то картинку или фото

  • Пусть х=1, тогда игрек=5, точку с координатами (1,5), пусть х=с, тогда игрек 10, вторая точка (1,10)...... строим по этим точкам.
  • Подставь любое значение в х или в у и реши уравнение. Это и будут точки координат.
    График в файле.

Как построить график y=5x^2 если то картинку или фото

Як побудувати графік y = 5x ^ 2 якщо то картинку або фото

Як побудувати графік y = 5x ^ 2 якщо то картинку або фото

  • Нехай х = 1, тоді ігрек = 5, точку з координатами (1,5), нехай х = с, тоді ігрек 10, друга точка (1,10) ...... будуємо за цими точкам.
  • Підстав будь-яке значення в х або в у і виріши рівняння. Це і будуть точки координат.
    Графік у файлі.

Як побудувати графік y = 5x ^ 2 якщо то картинку або фото