Рішення об’есніть все

Рішення об'есніть все

 • Q = Q1 + Q2Q1 = lm T1 = тисяча вісімдесят три температура кристалізації міді l = 180 000 питома теплота кристалізації міді c = 380 питома теплоємність міді Q2 = сm (T2-T1) Q = 180000 * 4 + 380 * 4 * (- 498) = 720000-756960 = -36960
 • 1.Медь кристалізується (лямбдаm) і охолоджується (сm (tк-tн)). Значить, кількість теплоти буде дорівнювати сумі Q1 + Q2. Підставляємо і вирішуємо. (Температура початкова буде дорівнювати 1083, тому що перехід з рідкого стану в тверде буде здійснюватися при температурі плавлення) .2. Тут теж буде 2 кількості теплоти: нагрівання спирту (сm (tк-tн)) і звернення його в пар (Lm). Підставимо значення і вирішимо. Всі розрахунки дивіться на фото. Звірте з відповідями))

Рішення об'есніть все

РЕшение объеснить все

РЕшение объеснить все

 • Q=Q1+Q2Q1=lm T1=1083 температура кристализации меди l=180 000 удельная теплота кристализации меди c=380 удельная теплоемкость меди Q2=сm(T2-T1) Q=180000*4+380*4*(-498)=720000-756960=-36960
 • 1.Медь кристаллизуется ( лямбдаm) и охлаждается (сm(tк-tн)). Значит, количество теплоты будет равняться сумме Q1+Q2. Подставляем и решаем. (Температура начальная будет равняться 1083, потому что переход из жидкого состояния в твердое будет осуществляться при температуре плавления).2. Тут тоже будет 2 количества теплоты: нагревание спирта ( сm(tк-tн)) и обращение его в пар (Lm). Подставим значения и решим. Все расчеты смотрите на фото. Сверьте с ответами))

РЕшение объеснить все

Назвіть явища природи для пояснення якого необхідно знати силу тяжіння між землею і

Назвіть явища природи для пояснення якого необхідно знати силу тяжіння між землею і

 • Гравітація - це сили тяжіння, які видно тільки при наявності планет або великих телне озброєним оком. Об'єкти діють один на одного з відстані. Вчені кажуть що гравітація складається з частки (з гравітон) які пов'язують об'єкти один до одного.
 • Це припливи і отліви.Прічем - не тільки морські і океанські, а й коливання земної кори (Засуткі земна кора піднімається, а потім опускаетсяна кілька десятковсантіметров)

Назовите явления природы для объяснения которого необходимо знать силу притяжения между землёй и

Назовите явления природы для объяснения которого необходимо знать силу притяжения между землёй и

 • Гравитация - это силы притяжения, которые видны только при наличии планет или крупных телне вооруженным глазом. Объекты действуют друг на друга с расстоянии. Ученые говорят что гравитация состоит из частицы (из гравитон) которые связывают объекты друг к другу.
 • Это приливы и отливы.Причем - не только морские и океанские, но и колебания земной коры (Засутки земная кора поднимается, а затем опускаетсяна несколько десятковсантиметров)

Предмет з метала має обсяг 200см3 540г, з якої речовини він зроблений

Предмет з метала має обсяг 200см3 540г, з якої речовини він зроблений

 • з алюмінію
  2.7гсм3 це щільність алюмінію
 • Ну по таблиці щільності підручника 7 класу це мармур)))

Предмет из метала имеет объем 200см3 540г,из какого вещества он сделан

Предмет из метала имеет объем 200см3 540г,из какого вещества он сделан

 • Из алюминия
  2.7гсм3 это плотность алюминия
 • Ну по таблице плотностей учебника 7 класса это мрамор)))