На одной чашке весов стоит брусок из свинца, а на другой — из олова На какой чашке находится свинцовый брусок Ответ

На одной чашке весов стоит брусок из свинца, а на другой — из олова На какой чашке находится свинцовый брусок Ответ

 • На левой - из свинца, на правой - из олова. Свинец имеет бОльшую плотность, поэтому при равном весе с оловом занимает меньший объем. (Плотность олова (при н. у.) : 7,31 г/см;Плотность свинца (при н. у.) : 11,3415 г/см)вот так)

 • На левой - из свинца, на правой - из олова. Свинец имеет бОльшую плотность, поэтому при равном весе с оловом занимает меньший объем. (Плотность олова (при н. у.) : 7,31 г/см;Плотность свинца (при н. у.) : 11,3415 г/см)

задача з фізики чому дорівнює маса шматка міді еслііна його нагрівання від 10 до 210 ° С було витрачено кол-вом теплоти

задача з фізики чому дорівнює маса шматка міді еслііна його нагрівання від 10 до 210 ° С було витрачено кол-вом теплоти

 • Q = cm (t2-t1)
  t2-t1 = 210-10 = 200
  => З - теплоі-ть міді. Знайди в підручнику і підстав в наступну формулу:

  m = Q / c * 10

 • За формулою: Q = cmt = cm (t2-t1)
  Тепломкость міді = 390 Дж / (кг * C)
  Змінюємо формулу: m =frac {Q} {c * (t2-t1)} =frac {16,000,000} {390 * (210-10)} = frac {16,000,000} {78,000} 205 кг

задача по физике чему равна масса куска меди еслиина его нагревание от 10 до 210°С было затрачено кол-вом теплоты

задача по физике чему равна масса куска меди еслиина его нагревание от 10 до 210°С было затрачено кол-вом теплоты

 • Q=cm(t2-t1)
  t2-t1=210-10=200
  => с - теплоем-ть меди. Найди в учебнике и подставь в следующую формулу:

  m=Q/c*10

 • По формуле: Q = cmt = cm(t2-t1)
  Тепломкость меди = 390 Дж/(кг *C)
  Изменяем формулу: m = frac{Q}{c * (t2-t1)} = frac{16,000,000}{390*(210-10)} = frac{16,000,000}{78,000} 205 кг

На тіло діють інші тіла В якому стані знаходиться тіло

На тіло діють інші тіла В якому стані знаходиться тіло

 • На нього діють інші тіла, слідчо воно в русі)))
 • Мені здається відповідь під номером 3 !!!

На тело действуют другие тела В каком состоянии находится тело

На тело действуют другие тела В каком состоянии находится тело

 • На него действуют другие тела, следственно оно в движении)))
 • Мне кажется ответ под номером 3 !!!

з 2 завданнями 4 і 6 У доданому файлі Ставлю всі свої бали,, терміново)

з 2 завданнями 4 і 6 У доданому файлі Ставлю всі свої бали,, терміново)

 • F1 = kq * 3q / r2 Це кулоновская сила в першому випадку
  Далі використовуючи закон збереження заряду можу сказати що після зіткнення загальний заряд став 4q і потім коли кульки розсунули то він розділився порівну і став 2q для кожного заряду тому для другого випадку кулоновская сила буде
  F2 = k * 2q * 2q / r2
  Тепер знаходимо відношення сил
  F2 / F1 = (k * 2q * 2q / r2) / (k * q * 3q / r2) = 4/3 = 1.3
  Отже сила збільшилася в 1.3 рази
  Над завданням 6 думаю. Зараз я зайнята якщо ще потрібна вона напиши в коментарях пізніше вирішу. Бали мені потрібні. Приємно просто допомогти тим хто цікавиться фізикою!
 • 14.
  q1 = q, q2 = 3q, r.
  F2 / F1-?
  До зіткнення:
  F1 = kq1 * q2 / r = 3kq / r.
  Після зіткнення заряди розділилися порівну, тобто заряд кожної кульки став = 2q. F2 = 4kq / r.
  Тоді F2 / F1 = 4kq / r * r / (3kq) = 4/3.
  Відповідь: F2 більше F1 в 4/3 рази.
  6.
  q1 = -16 * 10 ^ -9 Кл, q2 = 36 * 10 ^ -9 Кл, r = 4 см = 0,04 м. Е = 0.
  r1-?
  Розглянемо наступне розташування зарядів зліва направо: q2, потім на відстані r заряд q1, правіше пробний заряд на відстані r1.
  + r - r1 +
  q2 q1 пробний
  Маємо Е1 = Е2.
  E1 = kq1 / r1; E2 = kq2 / (r1 + r); q1 / r1 = q2 / (r1 + r); (R1 + r) q1 = r1q2;
  (R1 + r) / r1 = q2 / q1;
  (1 + r / r1) = q2 / q1;
  Підставами значення зарядів в нКл, відстані в см.
  1 + 4 / r1 = (36/16; 1 + 4 / r1 = 3/2; 4 / r1 = 3 / 2-1; 4 / r1 = 0,5, r1 = 8 cм.
  Відповідь: Е = 0 в точці 8 см праворуч від заряду q2.

с 2 задачами 4 и 6 Во вложении Ставлю все свои баллы , , срочно)

с 2 задачами 4 и 6 Во вложении Ставлю все свои баллы , , срочно)

 • F1=kq*3q/r2 Это кулоновская сила в первом случае
  Далее используя закон сохранения заряда могу сказать что после соприкосновения общий заряд стал 4q и затем когда шарики раздвинули то он разделился поровну и стал 2q для каждого заряда поэтому для второго случая кулоновская сила будет
  F2=k*2q*2q/r2
  Теперь находим отношение сил
  F2/F1=(k*2q*2q/r2)/(k*q*3q/r2)=4/3=1.3
  Итак сила увеличилась в 1.3 раза
  Над задачей 6 думаю. Сейчас я занята если еще нужна она напиши в комментариях попозже решу. Баллы мне нужны. Приятно просто помочь тем кто интересуется физикой!
 • 14.
  q1=q, q2=3q, r.
  F2/F1-?
  До соприкосновения:
  F1=kq1*q2/r=3kq/r.
  После соприкосновения заряды разделились поровну, т.е заряд каждого шарика стал =2q. F2=4kq/r.
  Тогда F2/F1=4kq/r*r/(3kq)= 4/3.
  Ответ: F2 больше F1 в 4/3 раза.
  6.
  q1=-16*10^-9 Кл, q2=36*10^-9 Кл, r=4 см=0,04 м. Е=0.
  r1-?
  Рассмотрим следующее расположение зарядов слева направо: q2, потом на расстоянии r заряд q1, правее пробный заряд на расстоянии r1.
  + r - r1 +
  q2 q1 пробный
  Имеем Е1=Е2.
  E1=kq1/r1; E2=kq2/(r1+r); q1/r1=q2/(r1+r); (r1+r)q1=r1q2;
  (r1+r)/r1=q2/q1;
  (1+r/r1)=q2/q1;
  Подставим значения зарядов в нКл, расстояния в см.
  1+4/r1=(36/16; 1+4/r1=3/2; 4/r1=3/2-1; 4/r1=0,5, r1=8 cм.
  Ответ: Е=0 в точке 8 см справа от заряда q2.