ДАЮ 30 Баллов На рисунке изображен график линейной функции y = kx + b Чему равен коэффициент k

ДАЮ 30 Баллов На рисунке изображен график линейной функции y = kx + b Чему равен коэффициент k

 • Рассмотрим несколько точек на прямой:
  1.(0; -2)
  Подставим
  -2=0*k+b; b=-2
  2.(1, -2)
  -2=1*k-2
  k=0
 • Коэффициент к называют "коэффициентом угла наклона". Поскольку прямая на графике параллельна оси ОХ, то к=0.

Знайдіть кут АDС рівнобедреної трапеції ABCD, якщо діагональ АС утворює з основою ВС і бічною стороною АВ кути, рівні 30 ° і

Знайдіть кут АDС рівнобедреної трапеції ABCD, якщо діагональ АС утворює з основою ВС і бічною стороною АВ кути, рівні 30 ° і

 • У трикутнику АВС кут В = 180 (30 + 50) = 100.
  У равнобедреннойтрапеціі кути при основі рівні.
  Сума кутів - 360
  Кут Д = (360-100 * 2) / 2 = 80.
 • Кути рівнобедреної трапеції попарно рівні. І їх сума дорівнює 360
  BAD = ADC; ABC = BCD
  BAD + ADC + ABC + BCD = 2ADC + 2ABC = 360
  ADC + ABC = 180;
  ADC = 180-ABC
  Розглянемо трикутник ABC. Сумі його кутів дорівнює 180,
  Значить, кут ABC = 180-50-30 = 100
  Тоді кут ADC = 180-100 = 80

Периметр равнобедренного треугольников равен 1 м, а основание равно 0 4 м найдите длину боковой

Периметр равнобедренного треугольников равен 1 м, а основание равно 0 4 м найдите длину боковой

 • 1-0,4=0,6(м)
  0,6/2=0,3(м)
 • 1)1-0,4=0,6
  2)0,6:2=0,3
  Ответ: 0,3

Сторона прямокутника дорівнює 13, а периметр дорівнює 38 Знайдіть іншу сторону

Сторона прямокутника дорівнює 13, а периметр дорівнює 38 Знайдіть іншу сторону

 • P = 38
  a = 13
  c -?

  P = 2 * (a + c)
  a + c = P / 2
  c = P / 2-a
  c = 38/2 - 13
  c = 6

 • Відомо, чтоBC = 13 см
  і периметр = 38см.
  Рішення: Так як це прямокутник, то AB = CD, BC = AD. Отже P = 2 (a + b), то щоб знайти сторону AB = периметр розділити на 2 і відняти 13. Виглядає так: AB = (38: 2) -13 = 6 см - AB = CD

Катет прямоугольного треугольника равен 30 см, а гипотенуза равна 50 см

Катет прямоугольного треугольника равен 30 см, а гипотенуза равна 50 см

 • Найдем сначала второй катет, он по теореме Пифагора равен квадратный корень из 50 в квадрате - 30 в квадрате, получаем корень из2500-900 = корень из 1600 = 40, затем находим площадь, он равна половине произведения катетов, 30*40/2=600
 • Катет 30 см, гипотенуза 50 см,значит второй катет 40 см (египетский треугольник).
  Находим площадь по формуле Герона.
  S=(p(p-a)(p-b)(p-c))=(60*10*20*30)=360000=600 (cм)
  Ответ: 600 см

ДАЮ 30 Балів На малюнку зображений графік лінійної функції y = kx + b Чому дорівнює коефіцієнт k

ДАЮ 30 Балів На малюнку зображений графік лінійної функції y = kx + b Чому дорівнює коефіцієнт k

 • Розглянемо кілька точок на прямій:
  1. (0; -2)
  підставами
  -2 = 0 * k + b; b = -2
  2. (1, -2)
  -2 = 1 * k-2
  k = 0
 • Коефіцієнт до називають "коефіцієнтом кута нахилу". Оскільки пряма на графіку паралельна осі ОХ, то до = 0.

Периметр рівнобедреного трикутників дорівнює 1 м, а основа дорівнює 0 4 м знайдіть довжину бічної

Периметр рівнобедреного трикутників дорівнює 1 м, а основа дорівнює 0 4 м знайдіть довжину бічної

 • 1-0,4 = 0,6 (м)
  0,6 / 2 = 0,3 (м)
 • 1) 1-0,4 = 0,6
  2) 0,6: 2 = 0,3
  Відповідь: 0,3

Катет прямокутного трикутника дорівнює 30 см, а гіпотенуза дорівнює 50 см

Катет прямокутного трикутника дорівнює 30 см, а гіпотенуза дорівнює 50 см

 • Знайдемо спочатку другий катет, він по теоремі Піфагора дорівнює квадратний корінь з 50 в квадраті - 30 в квадраті, отримуємо корінь із2500-900 = корінь з 1600 = 40, потім знаходимо площа, він дорівнює половині твори катетів, 30 * 40/2 = 600
 • Катет 30 см, гіпотенуза 50 см, значить другий катет 40 см (єгипетський трикутник).
  Знаходимо площа за формулою Герона.
  S = (p (p-a) (p-b) (p-c)) = (60 * 10 * 20 * 30) = 360000 = 600 (cм)
  Відповідь: 600 см