Скласти словосполучення зі словом місто — герой

Скласти словосполучення зі словом місто - герой

 • Місто герой Москва .....
 • Ленінград, Сталінград, Севастополь і Одеса-міста герої!

Окружность прохордит через вершины a,b,d трапеции ABCD AD- Большее основание и касается bc и cd bd-диагональ=8 bc=5 mнайти

Окружность прохордит через вершины a,b,d трапеции ABCD AD- Большее основание и касается bc и cd bd-диагональ=8 bc=5 mнайти

 • ВС=СD=5, как касательные из одной точки.
  ВЕ - перпендикуляр в точку касания и делит AD пополам (свойство).
  Опустим перпендикуляр СН из точки С на AD.
  Тогда СН=ВЕ. Из прямоугольного треугольника НСD по Пифагору CН=CD-HD.
  Из прямоугольного треугольника ВЕD по Пифагору ВЕ=ВD-ЕD. Итак, CD-HD=ВD-ЕD.
  Пусть ED = Х. Тогда HD=Х-5 (так как ЕН=ВС=5).
  Имеем уравнение: CD-HD=ВD-ЕD или
  5-(Х-5 )=8-Х или 25-Х+10Х-25=64-Х или 10Х=64. Отсюда Х=6,4.
  Тогда CD=2Х = 12,8.
  Ответ: CD=12,8.

Окружность прохордит через вершины a,b,d трапеции ABCD AD- Большее основание и касается bc и cd bd-диагональ=8 bc=5 mнайти

 • ВС и СD- касательные, проведенные из точки С
  Отрезки касательных, проведенных из одной точки, равны.
  ВС=CD=5
  Треугольник ВСD - равнобедренный. Высота СК является и медианой.
  ВК=KD= 4
  и биссектрисой1=2
  sin1=4/5=0,8

  Значит и вторые острые углы прямоугольных треугольников ОВС и ОВDравны между собой:3=4

  Треугольник BOD - равнобедренный
  3=4 значит и вторые углы равны, обозначим их также1=2

  BC AD
  BOВС
  значит BO AD
  Продолжим радиусBO до пересечения с AD, получим точку N
  Диаметр, перпендикулярный хорде, делит хорду пополам
  AN=ND
  Из прямоугольного треугольника BND:
  ND= BDsin1=80,8=6,4 м
  AD=26,4=12,8 м

 • Окружность прохордит через вершины a,b,d трапеции ABCD AD- Большее основание и касается bc и cd bd-диагональ=8 bc=5 mнайти

  Окружность прохордит через вершины a,b,d трапеции ABCD AD- Большее основание и касается bc и cd bd-диагональ=8 bc=5 mнайти

  Окружність прохордіт через вершини a, b, d трапеції ABCD AD- Більша підставу і стосується bc і cd bd-діагональ = 8 bc = 5 mнайті

  Окружність прохордіт через вершини a, b, d трапеції ABCD AD- Більша підставу і стосується bc і cd bd-діагональ = 8 bc = 5 mнайті

  • ВС = СD = 5, як дотичні з однієї точки.
   ВЕ - перпендикуляр в точку дотику і ділить AD навпіл (властивість).
   Опустимо перпендикуляр СН з точки С на AD.
   Тоді СН = ВЕ. З прямокутного трикутника НСD за Піфагором CН = CD-HD.
   З прямокутного трикутника ВЕD за Піфагором ВЕ = ВD-ЕD. Отже, CD-HD = ВD-ЕD.
   Нехай ED = Х. Тоді HD = Х-5 (так як ЄП = ВС = 5).
   Маємо рівняння: CD-HD = ВD-ЕD або
   5- (Х-5) = 8-Х або 25-Х + 10Х-25 = 64-Х або 10Х = 64. Звідси Х = 6,4.
   Тоді CD = 2 Х = 12,8.
   Відповідь: CD = 12,8.

  Окружність прохордіт через вершини a, b, d трапеції ABCD AD- Більша підставу і стосується bc і cd bd-діагональ = 8 bc = 5 mнайті

 • ВС і СD-дотичні, проведені з точки С
  Відрізки дотичних, проведених з однієї точки, рівні.
  ВС = CD = 5
  Трикутник ВСD - рівнобедрений. Висота СК є і медіаною.
  ВК = KD = 4
  і біссектрісой1 = 2
  sin1 = 4/5 = 0,8

  Значить і другі гострі кути прямокутних трикутників ОВС і ОВDравни між собою: 3 = 4

  Трикутник BOD - рівнобедрений
  3 = 4 означає і другі кути рівні, позначимо їх также1 = 2

  BC AD
  BOВС
  значить BO AD
  Продовжимо радіусBO до перетину з AD, отримаємо точку N
  Діаметр, перпендикулярний хорді, ділить хорду навпіл
  AN = ND
  З прямокутного трикутника BND:
  ND = BDsin1 = 80,8 = 6,4 м
  AD = 26,4 = 12,8 м

 • Окружність прохордіт через вершини a, b, d трапеції ABCD AD- Більша підставу і стосується bc і cd bd-діагональ = 8 bc = 5 mнайті

  Окружність прохордіт через вершини a, b, d трапеції ABCD AD- Більша підставу і стосується bc і cd bd-діагональ = 8 bc = 5 mнайті

  У трикутнику АВС кут С прямий АВ = 10, ВС = 6Найті sin кута А

  У трикутнику АВС кут С прямий АВ = 10, ВС = 6Найті sin кута А

  • CB / AB = 6/10 = 0/6
   Відповідь: sinC = 0.6
  • :):):):) ,,,,,) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  Какое из следующих утверждений верно 1)Внешний угол треугольника равен сумме его внутренних углов 2)Диагонали ромба точкой пересечений делятся пополам

  Какое из следующих утверждений верно 1)Внешний угол треугольника равен сумме его внутренних углов 2)Диагонали ромба точкой пересечений делятся пополам

  • правильный ответ будет 2.
   1 не верно,потому что внешний угол равен 180-внутренний угол
   3 не совсем верно,т.к. касательная перпендикулярна радиусу
  • 1-Й - НЕТ. Внешний угол равен сумме ДВУХ углов, не смежных с ним.
   2-Й - ДА.
   3-Й - НЕТ. касательная перпендикулярна радиусу...

  Яке з наступних тверджень вірно 1) Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі його внутрішніх кутів 2) Діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл

  Яке з наступних тверджень вірно 1) Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі його внутрішніх кутів 2) Діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл

  • правильну відповідь буде 2.
   1 не вірно, тому що зовнішній кут дорівнює 180-внутрішній кут
   3 не зовсім вірно, тому що. дотична перпендикулярна радіусу
  • 1-Й - НІ. Зовнішній кут дорівнює сумі ДВОХ кутів, не суміжних з нею.
   2-Й - ТАК.
   3-Й - НІ. дотична перпендикулярна радіусу ...