3 докази

3 докази

 • 1. АСобщая
  2. кут ВАС = кут САД
  3. АВ = АТ
  трикутник АВС = трикутник АДС по 1 ознакою рівності трикутників (по 2 сторонам і куту між ними)
 • 1. АС - загальна
  2. АВ = СD (за умовою)
  3. кут BAC = кутку CAD (за умовою)
  отже ABC = ADC (за ознакою)

3 доказательства

3 доказательства

 • 1. АСобщая
  2. угол ВАС = угол САД
  3. АВ=АД
  треугольник АВС = треугольник АДС по 1 признаку равенства треугольников ( по 2 сторонам и углу между ними)
 • 1. АС - общая
  2. АВ=СD(по условию)
  3. угол BAC=углу CAD(по условию)
  следовательно ABC=ADC(по признаку)

У равнобедр трикутнику підставу на 6 см більше бічних сторін, а периметр = 24см

У равнобедр трикутнику підставу на 6 см більше бічних сторін, а периметр = 24см

 • Нехай х см-бічна сторона, тоді х + 6 см підставу
  х + х + х + 6 = 24
  3х = 18
  х = 6 см-бічна сторона
  6 + 6 = 12 см-підставу
 • Нехай бічна сторона - x (отже 2-я сторона теж дорівнює x, так як це трикутник), тоді підставу - x + 6.
  Складемо рівняння:
  x + x + x + 6 = 24
  3x = 24-6
  3x = 18: 3
  x = 6
  Відповідь: бічна сторона дорівнює 6 см.

Знайдіть кути паралелограма

Знайдіть кути паралелограма

 • Дивись рішення у вкладенні:

Знайдіть кути паралелограма

 • Трикутник САD- прямокутний так як виконується теорема Піфагора
  CD = CA + AD
  2 = (3) +1
  Проти кута в 30 лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. значить
  АСD = 30
  Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90
  Тому другий гострий уголADC = 60
  відповідь. Кути паралелограма 60 і 120
 • Знайдіть кути паралелограма

  В равнобедр треугольнике основание на 6см больше боковых сторон,а периметр=24см

  В равнобедр треугольнике основание на 6см больше боковых сторон,а периметр=24см

  • Пусть х см- боковая сторона, тогда х+6 см основание
   х+х+х+6 =24
   3х=18
   х=6 см-боковая сторона
   6+6=12 см-основание
  • Пусть боковая сторона - x (следовательно 2-я сторона тоже равна x, так как это равнобедренный треугольник), тогда основание - x+6.
   Составим уравнение:
   x+x+x+6=24
   3x=24-6
   3x=18 :3
   x=6
   Ответ: боковая сторона равна 6 см.