У трикутнику АВС зовнішній кут при вершині А = 123, а зовнішній кут В = 63 Знайти кут С

У трикутнику АВС зовнішній кут при вершині А = 123, а зовнішній кут В = 63 Знайти кут С

 • Ось таке виходить рішення. Якщо щось не розумієш - пиши)

У трикутнику АВС зовнішній кут при вершині А = 123, а зовнішній кут В = 63 Знайти кут С

 • Кут А = 180 - 123 = 57
  кут В = 180 - 63 = 117
  Кут С = 180 - 57 - 117 = 6
 • В треугольнике АВС внешний угол при вершине А=123, а внешний угол В =63 Найти угол С

  В треугольнике АВС внешний угол при вершине А=123, а внешний угол В =63 Найти угол С

  • Вот такое получается решение. Если что-то не понимаешь - пиши)

  В треугольнике АВС внешний угол при вершине А=123, а внешний угол В =63 Найти угол С

 • Угол А = 180 - 123 = 57
  угол В = 180 - 63 = 117
  Угол С = 180 - 57 - 117 = 6
 • Відрізок з’єднує точки кіл верхнього і нижнього підстав циліндра дорівнює 12 см і утворює з площиною основи кут 60 * Пряма, на якій

  Відрізок з'єднує точки кіл верхнього і нижнього підстав циліндра дорівнює 12 см і утворює з площиною основи кут 60 * Пряма, на якій

  • Відрізок довжиною 12м і висота разом з нижнім радіусом утворюють прямокутний трикутник
   то 144-16 = 128 (радіус)
   радіус = 82
   пл = 2RH = 2824 = 642
  • Дивитися у вкладенні

  Отрезок соединяющий точки окружностей верхнего и нижнего оснований цилиндра равен 12 см и образует с плоскостью основания угол 60* Прямая, на которой

  Отрезок соединяющий точки окружностей верхнего и нижнего оснований цилиндра равен 12 см и образует с плоскостью основания угол 60* Прямая, на которой

  • Отрезок длиной 12м и высота вместе с нижним радиусом образуют прямоугольный треугольник
   то 144-16=128 (радиус)
   радиус=82
   пл =2RH=2824=642
  • Смотреть во вложении

  номери 24,25,26

  номери 24,25,26

  • 24. Потрібно зауважити, що отримані при перетині діагоналей прямокутні трикутники виявляться рівнобокими))
   25. Потрібно розглянути з яких (виявляється рівновеликих) трикутників
   складаються трикутники AMC і BMD
   тому медіана ділить трикутник на два рівновеликих трикутника))
   26. Перша частина завдання полягає в доказі того факту, що
   MN паралельна основам трапеції ...
   потрібно розглянути трикутники і знайти навхрест лежачі (рівні) кути
   Друга частина здасться не важкою, якщо зрозуміти в якому відношенні
   точка М ділить ВК ... Потрібно розглянути дві пари подібних трикутників)))

  номери 24,25,26

  номери 24,25,26

  номери 24,25,26

 • 24.AB = CD, AD BC, (AD + BC) / 2 = 3 см, AOD = 90.
  -----------
  S = S (ABCD) -?

  S = (AD + BC) / 2 * EF, гдеEF висота трапеції, проходить черезточкіO перетину діагоналей: EAD, FBC).
  EF = EO + OF = AE + BF = AD / 2 + BC / 2 = (AD + BC) / 2.
  * * * AOD = 90OAD = ODA = 45 * * *
  отжеS = ((AD + BC) / 2) = (3 см) = 9см.
  --------------------
  25.AD BC, AN = ND, BK = KC, M KN.
  -----------
  S (AMC) = S (BMC) -?

  S (ACM) = S (ABCM) -S (ABC).
  S (BCM) = S (DCBM) -S (DCB).
  але S (ABC) = S (DCB), (BCобщее і їх висота однакові), тому залишається показатьS (ABCM) = S (DCBM).

  S (ABKM)= S (ABKN) - S (AMN) = S (DCKN) - S (DMN) = S (DCKN).
  S (ABKM) + S (KMC) = S (DCKN) + S (KMB);
  S (ABCM) = S (DCBM).

  Використовували совсемочевідние рівності площ:
  S (ABKN) = S (DCKN), S (AMN) = S (DMN) іS (KMC) = S (KMB).
  --------------------
  26. AD BC, AK = DK = 15, BC = 10, M = ACBK, N = BDCK.
  -----------
  MN -?
  BMC подобенKMA:
  BM / KM = BC / AK (BM + KM) / KM = (BC + AK) / AK.
  BK / KM = 5/3 (1).
  Аналогічно з подобіяBNCіDNK:
  CN / KN = BC / DK (CN + KN) / KN = (BC + DK) / DK.
  CK / KN = 5/3 (2).
  з(1) і(2) укладаємоBKCподобенMKN за другою ознакою подібності
  * * * K_ загальне, побічно доказаліMN BC * * *
  Отже: BC / MN =BK / KM, 10 / MN = 5/3 MN = 6.

  відповідь: MN = 6.
  ---
  умови трапеціярівнобедреногозайве

 • Номера 24,25,26

  Номера 24,25,26

  • 24. Нужно заметить, что получившиеся при пересечении диагоналей прямоугольные треугольники окажутся равнобедренными))
   25. Нужно рассмотреть из каких (оказывается равновеликих) треугольников
   состоят треугольники AMC и BMD
   т.к. медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника))
   26. Первая часть задачи состоит в доказательстве того факта, что
   MN параллельна основаниям трапеции...
   нужно рассмотреть треугольники и найти накрест лежащие (равные) углы
   Вторая часть покажется не трудной, если понять в каком отношении
   точка М делит ВК... Нужно рассмотреть две пары подобных треугольников)))

  Номера 24,25,26

  Номера 24,25,26

  Номера 24,25,26

 • 24.AB = CD ,AD BC ,(AD+BC)/2 = 3 см ,AOD =90 .
  -----------
  S =S(ABCD) -?

  S =(AD+BC)/2 *EF,гдеEF высота трапеции,проходящей черезточкиO пересечения диагоналей :EAD ,FBC) .
  EF =EO +OF = AE + BF =AD/2+BC/2 =(AD+BC)/2 .
  * * *AOD =90OAD =ODA =45 * * *
  СледовательноS= ((AD+BC)/2) = (3 см) =9см.
  --------------------
  25.AD BC ,AN =ND , BK =KC , M KN.
  -----------
  S(AMC) =S(BMC) -?

  S(ACM) =S(ABCM) -S(ABC).
  S(BCM) =S(DCBM) -S(DCB).
  Но S(ABC) =S(DCB) , (BCобщее и их высота одинаковые),поэтому остается показатьS(ABCM) = S(DCBM) .

  S(ABKM)=S(ABKN) - S(AMN) =S(DCKN) - S(DMN) =S(DCKN).
  S(ABKM) +S(KMC) =S(DCKN) +S(KMB) ;
  S(ABCM) =S(DCBM).

  Использовали совсемочевидные равенства площадей:
  S(ABKN)=S(DCKN) ,S(AMN) =S(DMN)иS(KMC) =S(KMB).
  --------------------
  26. AD BC,AK=DK=15 ,BC=10 ,M =ACBK ,N =BDCK.
  -----------
  MN - ?
  BMC подобенKMA :
  BM/KM =BC/AK (BM+KM)/KM=(BC+AK)/AK.
  BK/KM=5/3 (1).
  Аналогично из подобияBNCиDNK:
  CN/KN =BC/DK (CN+KN)/KN =(BC+DK)/DK.
  CK/KN =5/3 (2).
  Из(1) и(2) заключаемBKCподобенMKN по второму признаку подобия
  * * *K_ общее,косвенно доказалиMN BC * * *
  Следовательно : BC/MN=BK/KM , 10/MN =5/3 MN =6 .

  ответ:MN =6 .
  ---
  Условия трапецияРАВНОБЕДРЕННАЯлишнее