У трикутнику АВС кут 1 = 80 градусів Кут 2 = 30 градусів Знайдіть кут 3 Відповідь має бути 50

У трикутнику АВС кут 1 = 80 градусів Кут 2 = 30 градусів Знайдіть кут 3 Відповідь має бути 50

 • Відповідь не може бути 50. Так як сума кутів трикутника. = 180. Х = 180 (80 + 30) Х = 70.Возможно, умови задачі неправильні або відповіді неправильні.
 • Якщо 3-й кут дорівнює 50 значить потрібно виконати таку дію: 80-30 = 50

9 класс ДАЮ 25 баллов

9 класс ДАЮ 25 баллов

 • Коэффициент подобия = отношение сторон подобных многоугольников...
  периметр --сумма всех сторон, потому отношение периметров равно коэффициенту подобия...
  а отношение площадей равно квадрату коэффициента подобия)))
  P1 / P2 = 3 / 5 ---> k = 3 / 5
  S1 / S2 = 9 / 25
  S2 ---площадь большего многоугольника))) т.к. 25 > 9
  искомая площадь S1 = S2 * 9 / 25 = 40 * 9 / 25 = 8*9/5 = 72 / 5 = 144 / 10 = 14.4
 • Т.к. отношение периметров 3 к 5, то отношение площадей (3:5)2=9:25.
  площадь первого нам дана, и находим площадь второго 40*9:25=14.4

В треугольнике АВС угол 1=80 градусов Угол 2= 30 градусов Найдите угол 3 Ответ должен быть 50

В треугольнике АВС угол 1=80 градусов Угол 2= 30 градусов Найдите угол 3 Ответ должен быть 50

 • Ответ не может быть 50. Так как сумма углов треугольника.= 180. Х=180-(80+30)Х=70.Возможно, условия задачи неправильны или ответы неправильны.
 • Если 3-й угол равен 50 значит нужно выполнить такое действие : 80-30=50

9 клас ДАЮ 25 балів

9 клас ДАЮ 25 балів

 • Коефіцієнт подібності = відношення сторін подібних багатокутників ...
  периметр --сумма всіх сторін, тому ставлення периметрів дорівнює коефіцієнту подібності ...
  а відношення площ одно квадрату коефіцієнта подібності)))
  P1 / P2 = 3/5 ---> k = 3/5
  S1 / S2 = 9/25
  S2 --- площа більшого багатокутника))) тому що 25> 9
  шукана площа S1 = S2 * 9/25 = 40 * 9/25 = 8 * 9/5 = 72/5 = 144/10 = 14.4
 • Оскільки відношення периметрів 3 до 5, то ставлення площ (3: 5) 2 = 9: 25.
  площа першого нам дана, і знаходимо площа другого 40 * 9: 25 = 14.4

Найдите площадь параллелограмма если две его стороны равны 6см и 8см а один из углов равен

Найдите площадь параллелограмма если две его стороны равны 6см и 8см а один из углов равен

 • Если один угол 150%, то односторонний угол равен 30 градусам т. к. сумма односторонних углов равна 180%, значит высота параллелограма равна 3 см т. к. катет лежащий против угла в 30% равен половине гипотенузы тоесть 3 . Площадь равна 3 *8 =24
 • Второй угол параллелограмма равен - 180-150=30.
  Площадь - а*в*sin=6*8*1/2=24 см

Угол смежный с углом при вершине равнобедренного треугольника, равен 76 градусов Найдите угол между боковой стороной и высотой, опущенной на

Угол смежный с углом при вершине равнобедренного треугольника, равен 76 градусов Найдите угол между боковой стороной и высотой, опущенной на

 • Угол между боковой стороной и высотой равен 52 %
 • 52 градуса
  В равнобедренном треугольнике высота, проведенная к основанию, является также биссектрисой, значит, делит угол пополам. Найдем сам угол, он равен 180-76=104 градусам. Значит, угол между боковой стороной и высотой равен 104/2=52 градуса

Знайдіть площу паралелограма якщо дві його сторони рівні 6см і 8см а один з кутів дорівнює

Знайдіть площу паралелограма якщо дві його сторони рівні 6см і 8см а один з кутів дорівнює

 • Якщо один кут 150%, то односторонній кут дорівнює 30 градусам т. К. Сума односторонніх кутів дорівнює 180%, значить висота паралелограма дорівнює 3 см т. К. Катет лежить проти кута в 30% дорівнює половині гіпотенузи тоесть 3. Площа дорівнює 3 * 8 = 24
 • Другий кут паралелограма дорівнює - 180-150 = 30.
  Площа - а * в * sin = 6 * 8 * 1/2 = 24 см

Кут суміжний з кутом при вершині рівнобедреного трикутника, дорівнює 76 градусів Знайдіть кут між бічною стороною і висотою, опущеною на

Кут суміжний з кутом при вершині рівнобедреного трикутника, дорівнює 76 градусів Знайдіть кут між бічною стороною і висотою, опущеною на

 • Кут між бічною стороною і висотою дорівнює 52%
 • 52 градуса
  У трикутник висота, проведена до основи, є також бісектрисою, значить, ділить кут навпіл. Знайдемо сам кут, він дорівнює 180-76 = 104 градусам. Значить, кут між бічною стороною і висотою дорівнює 104/2 = 52 градуси