, Потрібно довести, що трикутник АВС-рівнобедрений

,потрібно довести, що трикутник АВС-рівнобедрений

 • Сума кутів АСВ і суміжного з ним дорівнює 180 град, Суміжний кут дорівнює 110 градусам, слід.
  В тр АВС кут АСВравен 180 - 110 = 70 градусів, слід кут САВ = углуАСВ
  Слід. кути при підставі треуг АВС рівні, а це ознака рівнобедреного треугольнікак
 • Кут ACBсмежний з угломBACізетого слід, що кут З дорівнює 70і дорівнює углуАіізетого слід, чтоуглипріоснованііравниізетого слід, чтотреугольнікравнобедренний

4) В прямоугольной трапеции основания равны 22 см и 6 см, а большая боковая сторона — 20 см Найдите площадь

4) В прямоугольной трапеции основания равны 22 см и 6 см, а большая боковая сторона - 20 см Найдите площадь

 • Смотри вложение,
  удачного дня

4) В прямоугольной трапеции основания равны 22 см и 6 см, а большая боковая сторона - 20 см Найдите площадь

 • Смотри, рисуешь прямоугольную трапецию, в ней прорисовываешь высоту(СО). Намизвестно, что меньшее основание=6, а большее=22. (Меньшее основание обозначим ВС, а большее AD.)Если ты нарисуешь высоту, то у тебя получится прямоугольник и треугольник. Сначала рассмотрим прямоугольник: У этой фигуры стороны попарно равны, значит вс=ad=6 см.
  Но известно, что AD=22, значит ОD=16.
  ДАЛЕЕ по теорему Пифагора рассчитаем сторону треугольника СЕ. Так как СЕ - гипотенуза то она равна 12 ( 16*16+20*20=корень из 144=12.
  Теперь нам известна высота, и мы можем найти площадь трапеции.
  Площадь трапеции= сумма оснований разделить на два и умножить на высоту= (6+22/2)*12=168 см в квадрате.
 • У ТРИКУТНИКУ ABC КУТ З ПРЯМОЇ, АВ = 35, COS A = 0,6 ЗНАЙДІТЬ ДОВЖИНУ ВС

  У ТРИКУТНИКУ ABC КУТ З ПРЯМОЇ, АВ = 35, COS A = 0,6 ЗНАЙДІТЬ ДОВЖИНУ ВС

  • Позначу боку трикутника a b c щоб в формулах кожен раз не розписувати, a = BC, b = AC, c = AB = 35 A = BAC
   Найдм спочатку катет b
   b = c * cosA
   b = 35 * 0.6
   b = 21
   Тепер за теоремою Піфагора найдм катетa

   а = з-b
   a = 35-21
   a = 1225-441
   a = 784
   a = 784
   a = 28

   Відповідь: BC = 28

  • АС = АВcosA = 350,6 = 21

   По теоремі Піфагора
   ВС = АВ-АС = 35-21 = (35-21) (35 + 21) = 1456 = (142) = 28
   ВС = 28

  В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ABC УГОЛ С ПРЯМОЙ, АВ =35, COS A =0,6 НАЙДИТЕ ДЛИНУ ВС

  В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ABC УГОЛ С ПРЯМОЙ, АВ =35, COS A =0,6 НАЙДИТЕ ДЛИНУ ВС

  • Обозначу стороны треугольника a b c чтобы в формулах каждый раз не расписывать,a=BC, b=AC, c=AB=35 A=BAC
   Найдм сначала катет b
   b=c*cosA
   b=35*0.6
   b=21
   Теперь по теореме Пифагора найдм катетa

   а=с-b
   a=35-21
   a=1225-441
   a=784
   a=784
   a=28

   Ответ: BC=28

  • АС=АВcosA=350,6=21

   По теореме Пифагора
   ВС=АВ-АС=35-21=(35-21)(35+21)=1456=(142)=28
   ВС=28

  Около круга описана трапеция периметр которого 12 см определить среднюю линию этой

  Около круга описана трапеция периметр которого 12 см определить среднюю линию этой

  • Начертите чертж и посмотрите внимательно.
   Рассмотрим одну из вершин трапеции и отрезки сторон, соединяющие эту вершину с точками, в которых окружность касается сторон.
   Эти отрезки равны между собой как отрезки касательных, проведнных к окружности из одной точки.
   Такое рассуждение можно провести для всех 4-х вершин.
   Таким образом, наша трапеция "собрана" из отрезков 4-х видов (длин) , каждый повторяется по 2 раза. Назовм эти длины А, В, С и D.
   Периметр трапеции - это 2(А+В+С+D)=12.
   Далее, средняя линия трапеции равна полусумме е оснований. Основания также складываются из наших 4-х отрезков. Сумма оснований будет (А+В+С+D)=12/2=6.
   Полусумма - (А+В+С+D)/2=6/2=3.
  • В трапеции описанной вокруг окружностисумма длин противоположных сторон равна.
   12/2=6 см - сумма длин оснований;
   Средняя линия - половина сумм оснований;
   6/2=3 см -средняя линия трапеции.

  Близько кола описана трапеція периметр якого 12 см визначити середню лінію цієї

  Близько кола описана трапеція периметр якого 12 см визначити середню лінію цієї

  • Накресліть чертж і подивіться уважно.
   Розглянемо одну з вершин трапеції і відрізки сторін, що з'єднують цю вершину з точками, в яких коло стосується сторін.
   Ці відрізки рівні між собою як відрізки дотичних, проведння до кола з однієї точки.
   Таке міркування можна провести для всіх 4-х вершин.
   Таким чином, наша трапеція "зібрана" з відрізків 4-х видів (довжин), кожен повторюється по 2 рази. Назовм ці довжини А, В, С і D.
   Периметр трапеції - це 2 (А + В + С + D) = 12.
   Далі, середня лінія трапеції дорівнює напівсумі е підстав. Підстави також складаються з наших 4-х відрізків. Сума підстав буде (А + В + С + D) = 12/2 = 6.
   Напівсума - (А + В + С + D) / 2 = 6/2 = 3.
  • У трапеції описаної навколо окружностісумма довжин протилежних сторін дорівнює.
   12/2 = 6 см - сума довжин підстав;
   Середня лінія - половина сум підстав;
   6/2 = 3 см-середня лінія трапеції.

  Длинное основание EH равнобедренной трапеции ELGH равно 16 см, короткое основание LG и боковые стороны равны Определи периметр трапеции, если острый

  Длинное основание EH равнобедренной трапеции ELGH равно 16 см, короткое основание LG и боковые стороны равны Определи периметр трапеции, если острый

  • Cм рисунок в приложении. Проведем высоты вы трапеции из вершин верхнего основания. Обозначим нижнее основание и боковые стороны х
   Из прямоугольных треугольников находим катет
   Катет равен гипотенузе х, умноженной на косинус 65
   (если бы 60, то косинус 60 равен 0,5)
   Тогда нижнее основание состоит их трех отрезков:
   хcos 65+x+xcos 65=16 x=16:(2cos 65+1)
   cos 65 0,423
   0,423х+х+0,423х=16
   1,846 х=16
   х8,67
   Р8,67+8.67+8.67+16=42,01

   Если все-таки 60 угол, то все гораздо проще:
   0,5х+х+0,5х=16
   2х=16
   х=8
   Р=8+8+8+16=40

  Длинное основание EH равнобедренной трапеции ELGH равно 16 см, короткое основание LG и боковые стороны равны Определи периметр трапеции, если острый

 • Дано: LG EH ,LG ------------------
  P(ELGH) - ?
  P =P(ELGH)=EL +LG +GH +HE =3*EL +16.
  Обозначаем: EL =LG =GH =xсм .
  P =3x +16.
  Проведем LK GH. (KотрезкуEH ).
  ELK-равнобедренный (аесли был =60,то равносторонний).
  Действительно:LGHKпараллелограммKH =LGиLK =GH, но GH=LE LK=LE =x.
  EK =EH - KH =EH - LG = 16 -x.
  ---
  По теорему синусов изELK:
  EK /sinELK =LK/sinE;
  (16 -x)/sin(180 -2*65) = x /sin65;
  (16 -x)/sin50 = x /sin65 x =16sin65/(sin65+sin50) .

  P =3x +16 =3*16sin65/(sin65+sin50)+16 =
  16(4sin65 +sin50)/(sin65+sin50) .
  ------------------------
  P.S.Если был =60,то P=16(4sin60 +sin60)/(sin60+sin60) =40 .

 • Довге підставу EH рівнобедреної трапеції ELGH дорівнює 16 см, короткий підставу LG і бічні сторони рівні Визнач периметр трапеції, якщо гострий

  Довге підставу EH рівнобедреної трапеції ELGH дорівнює 16 см, короткий підставу LG і бічні сторони рівні Визнач периметр трапеції, якщо гострий

  • Cм малюнок в додатку. Проведемо висоти ви трапеції з вершин верхньої основи. Позначимо нижня частина і бічні сторони х
   З прямокутних трикутників знаходимо катет
   Катет дорівнює гіпотенузі х, помноженої на косинус 65
   (Якби 60, то косинус 60 дорівнює 0,5)
   Тоді нижня частина складається з трьох відрізків:
   хcos 65 + x + xcos 65 = 16 x = 16: (2cos 65 + 1)
   cos 65 0,423
   0,423х + х + 0,423х = 16
   1,846 х = 16
   х8,67
   Р8,67 + 8.67 + 8.67 + 16 = 42,01

   Якщо все-таки 60 кут, то все набагато простіше:
   0,5х + х + 0,5х = 16
   2х = 16
   х = 8
   Р = 8 + 8 + 8 + 16 = 40

  Довге підставу EH рівнобедреної трапеції ELGH дорівнює 16 см, короткий підставу LG і бічні сторони рівні Визнач периметр трапеції, якщо гострий

 • Дано: LG EH, LG ------------------
  P (ELGH) -?
  P = P (ELGH) = EL + LG + GH + HE = 3 * EL +16.
  Позначаємо: EL = LG = GH = xсм.
  P = 3x +16.
  Проведемо LK GH. (KотрезкуEH).
  ELK-рівнобедрений (Аеслі був = 60, то рівносторонній).
  Дійсно: LGHKпараллелограммKH = LGіLK = GH, але GH = LE LK = LE = x.
  EK = EH - KH = EH - LG = 16 -x.
  ---
  За теорему синусів ізELK:
  EK / sinELK = LK / sinE;
  (16 -x) / sin (180 -2 * 65) = x / sin65;
  (16 -x) / sin50 = x / sin65 x = 16sin65 / (sin65 + sin50).

  P =3x +16 = 3 *16sin65 / (sin65 + sin50) +16 =
  16 (4sin65 + sin50) / (sin65 + sin50).
  ------------------------
  P.S.Еслі був = 60, то P = 16 (4sin60 + sin60) / (sin60 + sin60) = 40.