Виклад де раки зимують

Виклад де раки зимують

 • Раки подольдом зимують в річках
 • -Раки живуть виключно в чистій воді. Живуть в норах. Взимку місце проживання вони істотно не змінюють, просто опускаються глибше - туди, де вода не замерзає. З настанням холодів раки шукають різні укриття, забираються в них іноді по кілька штук і з пізньої осені до ранньої весни ведуть малоактивний спосіб життя. Однак самки в цей період відкладають собі на черевце ікринки і виношують їх до початку літа, коли з них з'являються молоді рачки. Знайти місця зимівлі раків вкрай важко. Не виключено, що приказка про них прийшла з епохи кріпосного права, коли пан відправляв винного людини посеред зими добувати раків до свого столу. Ясно, що виконати таке доручення було непросто. Людина був змушений ходити в крижаній воді і на дотик шукати раків. Це нерідко закінчувалося Тяжлов захворюваннями.

Внимание Ответ дайте очень очень подробным Покер азартная игра или нет очень надо

Внимание Ответ дайте очень очень подробным Покер азартная игра или нет очень надо

 • Покер являетсяазартной игрой 100%
 • Да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Увага Відповідь дайте дуже дуже докладним Покер азартна гра чи ні дуже треба

Увага Відповідь дайте дуже дуже докладним Покер азартна гра чи ні дуже треба

 • покер єазартною грою 100%
 • Так !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

Что такое дом

Что такое дом

 • Это то место где тебя всегда поддержат. Всегда примут. Место куда ты можеш вернутся всегда... И слово дом помоему не связанно с квадратными метрами. Даже место под мостом можно назвать домом если тебя там всегда примут. Но трх этажную вилу врятли можно назвать домом если ты там чужой.
 • Дом - это место, где мы проводим достаточное количество времени и, это понятие уже довольно долго придумано человечеством.Так что же такое дом в современном понятии, мы об этом поговорим в нашей статье. (Дом = жилище) Дом можно понимать абстрактно, как место, в котором мы живем, место, где мы ночуем или чувствуем себя комфортно. Домом может быть квартира. Смысл этого понятия в том, что это место, где человек чувствует себя защищенным и освобожден от влияния посторонних людей, место, где человек может чувствовать себябезупречно свободным и раскрепощенным. В этой трактовке, дом, больше психологическое понятие, нежели физическое. Дом = строение Также, домом можно назвать строение определенной, сложившейся столетиями формы.То есть это здание.Это понятие дома не обязательно должно вызывать у человека приятные чувства, потому что простое строение не вызывает у человека никаких эмоций. (Дом = родина )Домом можно также назвать и страну, в которой живет человек, это означает, что именно страна проживания считается родной и является родиной человеку. Поэтому мы, выезжая заграницу, говорим дома природа совсем другая и мы не имеем в виду ни строения, ни жилье, ни квартиры, мы имеем в виду само место проживания в общем. Можно долго говорить на тему, что такое дом, но самое важное -иметь этот дом и содержать его в чистоте и порядке и тогда у нас всегда будет место, в котором мы себя будем хорошо чувствовать.

Що таке будинок

Що таке будинок

 • Це те місце де тебе завжди підтримають. Завжди візьмуть. Місце куди ти можеш повернуться завжди ... І слово будинок помоему не пов'язано зі квадратними метрами. Навіть місце під мостом можна назвати будинком якщо тебе там завжди приймуть. Але ТРХ поверхову вилу врятли можна назвати будинком якщо ти там чужий.
 • Будинок - це місце, де ми проводимо достатню кількість часу і, це поняття вже досить довго придумано человечеством.Так що ж таке будинок в сучасному понятті, ми про це поговоримо в нашій статті. (Будинок = житло) Будинок можна розуміти абстрактно, як місце, в якому ми живемо, місце, де ми ночуємо або відчуваємо себе комфортно. Будинком може бути квартира. Сенс цього поняття в тому, що це місце, де людина відчуває себе захищеним і звільнений від впливу сторонніх людей, місце, де людина може відчувати себябезупречно вільним і розкутим. У цьому трактуванні, будинок, більше психологічне поняття, ніж фізичне. Будинок = будова Також, будинком можна назвати будівлю певної, що склалася століттями форми.То є це зданіе.Ето поняття будинку не обов'язково повинно викликати у людини приємні почуття, тому що просту будову не викликає у людини ніяких емоцій. (Будинок = батьківщина) Будинком можна також назвати і країну, в якій живе людина, це означає, що саме країна проживання вважається рідний і є батьківщиною людині. Тому ми, виїжджаючи за кордон, говоримо вдома природа зовсім інша і ми не маємо на увазі ні будови, ні житло, ні квартири, ми маємо на увазі саме місце проживання в загальному. Можна довго говорити на тему, що таке будинок, але найважливіше -мати цей будинок і утримувати його в чистоті і порядку і тоді у нас завжди буде місце, в якому ми себе будемо добре відчувати.

Вы смотрели фильм «Новые приключения Аладдина» если да, то как название французской песни, что была в конце

Вы смотрели фильм "Новые приключения Аладдина" если да, то как название французской песни, что была в конце

 • Shazam тебе в помощь )))
 • Тосно не помню ,но помоему:
  Shazam

Ви дивилися фільм «Нові пригоди Аладдіна» якщо так, то як назва французької пісні, що була в кінці

Ви дивилися фільм "Нові пригоди Аладдіна" якщо так, то як назва французької пісні, що була в кінці

 • Shazam тобі в допомогу)))
 • Тосно не пам'ятаю, але по-моєму:
  Shazam

Как отмазаться чтоб тебе не поставили 2 (не делая д з)

Как отмазаться чтоб тебе не поставили 2 (не делая д з)

 • Просто умереть, ничего сложного
 • Если не выучила притворись что твой голос пропал, а если не сделала письменное дз то перевели правую руку бинтом и скажи что у тебя рана и не смогла писать. Работает, на себе испытала!)